måndag 5 oktober 2015

Plan

När detta SAS-Plan rullar fram på startbanan är det viktigt att banan är
 Plan och ren från olika typer av skräp och hinder!
 
223 Plan     (247 av 365)

1 kommentar: