lördag 26 september 2015

Densitet

När det gäller Flygning, Flygplan och Flygplatser så spelar
luftens Densitet en viktig roll!
 
45 Densitet    (235 av 365)

2 kommentarer: